KOČIČÍ PORTÁL VILIAM
  REKLAMA
 Reklamní prvky, podklady


Grafické reklamní prvky přijímané provozovatelem pro internetovou reklamu, jsou reklamní proužky (bannery), reklamní tlačítka (buttony) apod ve formátech gif nebo jpg (popř. flash). Negrafické reklamní prvky jsou zejména textová reklama a další negrafické podklady sloužící k propagaci výrobku či služby. Prvky neodpovídající dále uvedeným specifikacím nebudou přijaty. Provozovatel přijímá také grafické reklamní prvky ve formátu flash, vyhrazuje si však právo v případě potřeby zasahovat do obsahu proužku a jeho programového kódu. Reklamní proužky ve formátu flash musí být programově upraveny tak, aby bez problémů umožňovali prohlížení stránky s tímto reklamním proužkem i uživatelům, kteří nemají integrovaný programový modul ve svém prohlížeči potřebného k spouštění flash souborů nebo mají starší verze prohlížečů neumožňující spouštění flash animací. Zadavatel poskytne provozovateli reklamní proužek nebo reklamní podklady, jejichž obsah je v souladu se zákony České republiky, neodporuje dobrým mravům a neobsahuje reklamu přímého konkurenta provozovatele. V případě nejasností se doporučuje včasná konzultace s provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní proužek nebo jiné reklamní podklady, jejichž obsah bude v rozporu se zákonem, mohl by vést k ohrožení mravnosti nebo veřejného pořádku či svou kvalitou, svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele nebo by mohly poškodit dobré jméno provozovatele. O takovém odmítnutí bude informovat zadavatele bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjistí.

Reklamní prvky musí splňovat také tyto požadavky:

  • bez kliknutí na reklamu se neotevře nová www stránka
  • pohyblivá reklama nebude stínit obsah stránky na jednom místě déle než 2 sekundy,
  • reklama nesmí odkazovat na stránky informující a nabízející linky o ilegální činnosti (warez, mp3, ...), pornografii, rasismu a ostatní stránky, jejichž obsah je protizákonný, rovněž nabádající nebo vyzývající k porušení zákonu ČR a platných mezinárodních zákonů a dohod.

Provozovatel je oprávněn odmítnout umístění reklamních prvků (reklamní kampaně) na svých internetových stránkách i po uzavření smlouvy, jestliže nemůže svůj závazek splnit z důvodu technických vad nebo nedostatků podkladů předaných zadavatelem nebo jestliže se zjistí, že zveřejněním informací dodaných zadavatelem by došlo k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, k protiprávnímu zásahu do právem chráněných zájmů nebo práv třetích osob nebo k narušení dobrých mravů. Z hlediska platebních vztahů se odmítnutí umístění reklamních prvků z těchto důvodů posuzuje stejně jako zrušení objednávky ze strany Zadavatele a Zadavatel je povinen zaplatit provozovateli úhradu ve výši stornopoplatků stanovených v bodu 4. těchto obchodních podmínek.

Rozměry, maximální velikost a možné formáty reklamních prvků:

Typ reklamy Rozměr Max. velikost Možné formáty
Banner standardní 468 x 60 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH + GIF
Banner čtvercový 125 x 125 pixelů 15 KB GIF, JPG, FLASH + GIF
Banner velkoplošný 250 x 250 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH + GIF
Button velký 150 x 120 pixelů 15 KB GIF, JPG
Button special 138 x 52 pixelů 5 KB GIF, JPG
Komerční prezentace (malý obrázek) 50 x 50 pixelů 10 KB GIF, JPG
Komerční prezentace (velký obrázek) 120 x 90 pixelů 20 KB GIF, JPG
Textová reklama velká Max. 65 znaků 65 znaků text
Textová reklama malá Max. 15 znaků 15 znaků text
Skyscrapers 200 x 600 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH
Out of the box 75 x 75 pixelů 15 KB GIF, JPG
Pop Up Plocha max 80 000 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH + GIF

Další možné typy reklamy a podmínky Vám rádi sdělíme.Kontaktujte nás:


kociciportalcz@seznam.cz

 
  Copyright viliam © 2009 - 2017  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free